Text member

 

การพับกระด...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
หนังสือเล่มนี้สอนพับกระดาษเป็นตุ๊กตาในรู...

ราคา 75 บาท

  

 

การพับธนบั...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
ภายในเล่มเสนอการพับธนบัตรเป็นดอกไม้นานาพ...

ราคา 150 บาท

  

 

การพับผ้าข...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
นำเสนอขั้นตอนการพับผ้าขนหนูเป็นรูปแบบต่า...

ราคา 150 บาท

  

 

การพับผ้าใ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมารย...

ราคา 145 บาท

  

 

การพับริบบ...
ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ ทับทวี...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการพับริบบิ...

ราคา 70 บาท

  

 

การห่อและต...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์...

ราคา 160 บาท

  

 

การแกะ ปอก...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการแกะสลักผลไม้เพื่อ...

ราคา 170 บาท

  

 

การแกะสลัก...
ผู้แต่ง : บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์...
เป็นการแกะสลักเลียนแบบดอกไม้ที่มีอยู่ในธ...

ราคา 85 บาท

  

 

การแกะสลัก...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
ขั้นตอนการแกะสลักผักผลไม้เป็นดอกไม้ไทย โ...

ราคา 70 บาท

  

 

กิ๊บติดผมจ...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
นำเสนอวิธีการนำผ้าใยบัวมาประดิษฐ์เป็นกิ๊...

ราคา 65 บาท

  

 

กิ๊ฟช็อปคร...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไอเดียการตกแต่ง ป...

ราคา 65 บาท

  

 

ขนมจิ๋วจาก...
ผู้แต่ง : อำพรรณ ทะวะบุตร...
หนังสือเล่มนี้ได้สอนวิธีการปั้นดินจิ๋วแบ...

ราคา 150 บาท

  

 

ขนมอบเบื้อ...
ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะนำขั้นตอนการทำ...

ราคา 80 บาท

  

 

ขนมไทย 2 (...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตำรับการทำขนมไทย ...

ราคา 150 บาท

  

 

ของขวัญของ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ของขวัญของที่ระ...

ราคา 80 บาท