Text member

 

การจัดสบู่...
ผู้แต่ง : ศรราม ดีรอด...
ในเล่มนี้ได้อธิบายขั้นตอนการแกะสลักสบู่ ...

ราคา 75 บาท

  

 

การจัดแจกั...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
เป็นการสร้างสรรค์การจัดดอกไม้ทั่วไป โดยก...

ราคา 95 บาท

  

 

การจำลองงา...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร...
หนังสือเล่มนี้ได้สอนการประยุกต์งานประดิษ...

ราคา 65 บาท

  

 

การตกแต่งต...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร...
นำเสนอวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เทียนพ...

ราคา 70 บาท

  

 

การตกแต่งเ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
แนะนำการออกแบบ ประดิษฐ์ ตกแต่งเทียนพรรษา...

ราคา 160 บาท

  

 

การตัด แต่...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดของการตัด ...

ราคา 95 บาท

  

 

การตัด-พับ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
เป็นการตัดและพับกระดาษให้เป็นรูปทรงสัตว์...

ราคา 160 บาท

  

 

การตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการคำแนะนำตลอ...

ราคา 140 บาท

  

 

การตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้สานต่อจากเล่มแรกด้วยการ...

ราคา 140 บาท

  

 

การถักรองเ...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแบบถักโครเชต์ รอง...

ราคา 175 บาท

  

 

การถักเชือ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
การนำเชือกเทียนมามัดปมให้เกิดเป็นลวดลายต...

ราคา 135 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การนำใบไม้มาพับกลีบต่างๆ แล้วมาประดิษฐ์ร...

ราคา 160 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สุวิทย์ แสงฉาย...
อธิบายขั้นตอนการทำดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่กา...

ราคา 160 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว...
การนำลูกปัดและคริสตัลมาเรียงร้อยเข้าช่อ ...

ราคา 80 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การนำใบไม้ที่มีลักษณะเหนียว ทั้งใบสดและใ...

ราคา 80 บาท