Text member

 

กระเป๋ารูด...
ผู้แต่ง : โดนัท & มายมินท์...
กระเป๋าถักโครเชต์มีหลายรูปแบบหลายขนาด แล...

ราคา 70 บาท

  

 

กระเป๋าเก็...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
นำเสนอไอเดียการนำผ้าหลากหลายแบบมาใช้ทำกร...

ราคา 110 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
รวมเทคนิคการถักกระเป๋าโครเชต์เชือกร่มรูป...

ราคา 85 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วัชรี ทองพันชั่ง...
เป็นการถักไหมพรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส...

ราคา 70 บาท

  

 

กระเป๋าแต่...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
กระเป๋าแต่งลูกไม้เล่มนี้มีสไตล์ที่ไม่ซ้ำ...

ราคา 75 บาท

  

 

กล้วยไม้จา...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากผ้...

ราคา 75 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : อ.ศรราม ดีรอด...
การจัดกระเช้าของขวัญมีทั้งแบบสากล และรูป...

ราคา 135 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ในกระเช้าดอกไม้ใ...

ราคา 70 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การจัดผักและผลไม้ใส่ในกระเช้า เป็นการนำผ...

ราคา 75 บาท

  

 

การจัดจานผ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการจัดจานผลไ...

ราคา 120 บาท

  

 

การจัดช่อ ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการรวบรวมรูปแบบการจัดดอกไม้ในลักษณะต...

ราคา 200 บาท

  

 

การจัดช่อด...
ผู้แต่ง : ศรราม ดีรอด...
การจัดช่อดอกไม้ให้สวยงามไม่ใช่เรื่องยาก ...

ราคา 130 บาท

  

 

การจัดดอกบ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
การนำดอกบัวมาพับกลีบแล้วนำมาจัดใส่แจกัน ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกบ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
ดอกบานไม่รู้โรย เมื่อนำมาปรับแต่งให้มีคว...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกม...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ดอกเล็กๆ มีกลิ่น...

ราคา 160 บาท