Text member

 

HAND MADE ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการออกแบบโดยการนำเอาหนังแท้และหนังเท...

ราคา 90 บาท

  

 

I DEA งานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระเป๋าปิ๊กแป๊กหลาย...

ราคา 65 บาท

  

 

KEY CASE ถ...
ผู้แต่ง : โดนัทแอนด์มายมิ้นท์...
สร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยที่ครอบกุญ...

ราคา 150 บาท

  

 

KNITTING F...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
ขั้นตอนการถักนิตติ้งเฟรมอย่างละเอียด เหม...

ราคา 200 บาท

  

 

KNITTING L...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
นำเสนอวิธีการถักไหมพรม โดยใช้อุปกรณ์จากบ...

ราคา 140 บาท

  

 

Knitting L...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
Knitting Block เป็นอุปกรณ์เอาไว้ใช้ถักไห...

ราคา 200 บาท

  

 

NAPKIN DEC...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
การตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้โดยการผนึกกระด...

ราคา 80 บาท

  

 

PAPER MACH...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เป็นการนำเอาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกลับมา...

ราคา 70 บาท

  

 

กรอบพระคริ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
ขั้นตอนการร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระรูปทรงต่...

ราคา 160 บาท

  

 

กรอบพระวิจ...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว...
การเรียงร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระ ด้วยรูปแบ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทองลอยพ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 80 บาท

  

 

กระเป๋าถัก...
ผู้แต่ง : อรพรรณ ทองอุ่น...
การนำไหมพรมแฟนซีสีสวยมาถักเป็นกระเป๋า มี...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าปิ๊...
ผู้แต่ง : กัญญาณัฐ จงท่องกลาง...
เป็นงานถักไหมพรมเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ ด้ว...

ราคา 75 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้ว...
ผ้าขาวม้าถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ...

ราคา 140 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการตัดเย็บที่ไ...

ราคา 65 บาท