Text member

 

งานสวยด้วย...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
ริบบิ้นสีสันสวยงาม สามารถนำมาสร้างสรรค์ง...

ราคา 120 บาท

  

 

งานอาชีพเช...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
เป็นการสร้างสรรค์การออกแบบเมคราเม่ด้วยวั...

ราคา 70 บาท

  

 

งานเพ้นท์เ...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
ขั้นตอนการเพ้นท์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ด...

ราคา 150 บาท

  

 

งานเย็บกระ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการประยุกต์รูปแบบกระเป๋า โดยการนำผ้า...

ราคา 75 บาท

  

 

งานแกะสลัก...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการประดิษฐ์งานใบตอง และการแกะสลักผัก...

ราคา 75 บาท

  

 

จัดบอร์ดดอ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
การสร้างสรรค์ผลงานที่ทำขึ้นจากการเลียนแบ...

ราคา 145 บาท

  

 

จัดสวนทราย...
ผู้แต่ง : เบญจมินทร์ ตันกิตติกร...
สร้างสรรค์งานตกแต่งแก้วรูปทรงต่างๆ เพื่อ...

ราคา 160 บาท

  

 

ช่อดอกไม้ค...
ผู้แต่ง : เกตุแก้ว อุนาศรี...
งานดอกไม้คริสตัลมีลักษณะบางเบา เงางาม โป...

ราคา 65 บาท

  

 

ช่อบูเก้ (...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดช่อดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้น...

ราคา 150 บาท

  

 

ช่อบูเก้ เ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดช่อดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้น...

ราคา 140 บาท

  

 

ชุดเครื่อง...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว...
แนะนำขั้นตอนการร้อยคริสตัล สร้างสรรค์เป็...

ราคา 75 บาท

  

 

ซูชิโครเชต...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนถักโครเชต์ในรูปแ...

ราคา 60 บาท

  

 

ดอกไม้งานม...
ผู้แต่ง : จักรพันธ์ รูปงาม...
สอนทำพานแหวนหมั้น ตัวพานประดับด้วยดอกไม้...

ราคา 85 บาท

  

 

ดอกไม้งานม...
ผู้แต่ง : จักรพันธ์ รูปงาม...
พานไหว้ผู้ใหญ่หรือพานขอขมา ใช้สำหรับขอขม...

ราคา 160 บาท

  

 

ดอกไม้งานม...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
นำเสนอขั้นตอนการร้อยมาลัยชำร่วยแบบต่างๆ ...

ราคา 70 บาท