Text member

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : วิมลมาศ สมัครไร่...
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานรีไซเคิลขยะที่นำไป...

ราคา 99 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อำพรรณ ทะวะบุตร...
สอนวิธีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากผ้าใยบัว ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ประมวล...
ลวดอลูมิเนียมมีคุณสมบัติ ดัดง่าย น้ำหนัก...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
หลอดมีสีสันที่สวยงาม มีรูปทรงที่สามารถนำ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อ.ภาสุรี ฮามวงศ์...
เป็นการนำสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ที่เหมือนไ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง/กีรติญา ส...
รวบรวมงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสด...

ราคา 150 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : จิรนันท์ ผาสุขยืนยง...
การนำเสื้อผ้าตัวเก่าที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สุวิทย์ แสงฉาย...
ต้นไม้เสริมความเป็นสิริมงคลทั้งทางด้านกา...

ราคา 160 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่คาดผมอย่างง่ายๆ ...

ราคา 65 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ศรราม ดีรอด...
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นถึงขั้นตอนการทำที่...

ราคา 145 บาท

  

 

งานลูกปัด ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
เน้นขั้นตอนการร้อยและรูปแบบของผลงาน ซึ่ง...

ราคา 85 บาท

  

 

งานศิลป์จา...
ผู้แต่ง : ภาสุรี ฮามวงศ์...
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากกระดาษชนิดต่างๆ ...

ราคา 120 บาท

  

 

งานศิลป์จา...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
ริบบิ้นมีสีสันสวยงาม หาซื้อง่าย ราคาไม่แ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานสวยด้วย...
ผู้แต่ง : ปวิตรา ศิริวรรณา...
ชิ้นงานทั้งหมดนี้สร้างสรรค์จากผ้าเช็ดหน้...

ราคา 200 บาท