Text member

 

10 IDEA ขอ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
ขั้นตอนการตัดเย็บกระเป๋าแบบต่างๆ ทั้งเล็...

ราคา 200 บาท

  

 

100 รูปแบบ...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
การนำริบบิ้นมาห่อเหรียญสตางค์ไว้ใช้สำหรั...

ราคา 300 บาท

  

 

109 ลายนิต...
ผู้แต่ง : พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
นำเสนอลายถักหลากหลายแบบที่คุณสามารถทำได้...

ราคา 150 บาท

  

 

16 แพทเทิร...
ผู้แต่ง : อำไพพร เฉยดี...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการประดิษฐ์...

ราคา 65 บาท

  

 

20 รูปแบบก...
ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ ทับทวี...
แนะนำวิธีการห่อของขวัญแบบต่างๆ ถึง 20 รู...

ราคา 80 บาท

  

 

30 ลายบล็อ...
ผู้แต่ง : สุชาดา ตรีบุญชัยยศ...
อธิบายขั้นตอนการถักไหมพรมด้วยบล็อกไม้ เพ...

ราคา 99 บาท

  

 

83 ลายโครเ...
ผู้แต่ง : พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
นำเสนอลายถักหลากหลายแบบที่คุณสามารถทำได้...

ราคา 90 บาท

  

 

ALL ABOUT ...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
งานเดคูพาจเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่ท...

ราคา 70 บาท

  

 

CARD DESIG...
ผู้แต่ง : กีรติญา สอนเนย / จีราพัทธ์ แก้...
สร้างสรรค์การประดิษฐ์การ์ดในแบบต่างๆ อย่...

ราคา 70 บาท

  

 

CUPCAKES 2...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการทำคัพเค้ก และขั...

ราคา 180 บาท

  

 

CUTE ANIMA...
ผู้แต่ง : วรณรักษ์ ว่องวิชัย...
แนะนำขั้นตอนการพับสัตว์นานาชนิดด้วยกระดา...

ราคา 150 บาท

  

 

D.I.Y.สไตล...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เป็นการนำของเก่ามาออกแบบสร้างขึ้นเป็นของ...

ราคา 75 บาท

  

 

DIYดัดแปลง...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีดัดแปลงเสื้อผ...

ราคา 65 บาท

  

 

Easy Knitt...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
สอนวิธีการถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้หลากหลาย...

ราคา 150 บาท

  

 

FLOWER LOO...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
เป็นการถักโคร์เชต์โดยใช้ "บล็อกดอกไ...

ราคา 200 บาท