Text member

Head image

ช่องทางสำหรับแจ้งการชำระเงินมีดังนี้

ส่ง สลิป หรือหลักฐานการชำระเงินมาที่ Fax : 02-417-7686

หรือ

ส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มาทาง Email :
เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ, หมายเลขอ้างอิงของธนาคาร, จำนวนเงิน, วัน และเวลาที่โอน

หรือ

แจ้งการชำระเงินได้ที่ Fanpage ของวาดศิลป์ ได้โดย คลิกที่นี่

Head image