Text member

Go

 

ตุ๊กตา &am...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
หนังสือเล่มนี้เสนอวิธีการนำผ้าใยบัวสีสวย...

ราคา 70 บาท

  

 

กระทองลอยพ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 80 บาท

  

 

บายศรีปากช...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอรูปแบบของบายศรีหลักส...

ราคา 80 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว...
การนำลูกปัดและคริสตัลมาเรียงร้อยเข้าช่อ ...

ราคา 80 บาท

  

 

การตัด แต่...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดของการตัด ...

ราคา 95 บาท

  

 

ลายปักครอส...
ผู้แต่ง : ขนิษฐา ทองเข้ม...
หนังสือเล่มนี้ได้เสนอวิธีการปักครอสติชเบ...

ราคา 60 บาท

  

 

พวงมาลัยริ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 90 บาท

  

 

มือใหม่ตัด...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้สามารถเรียนรู้พื้นฐานการตั...

ราคา 80 บาท

  

 

ตัดเย็บเสื...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแบบเสื้อทั้งชุดลำ...

ราคา 80 บาท

  

 

ซูชิโครเชต...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนถักโครเชต์ในรูปแ...

ราคา 60 บาท

  

 

ผลิตภัณฑ์จ...
ผู้แต่ง : วัชระ แก้วสุฟอง...
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นการนำเอาวัส...

ราคา 80 บาท

  

 

กลวิธีการเ...
ผู้แต่ง : ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์...
หนังสือเล่มนี้เป็นงานทางด้านจิตรกรรไทยมี...

ราคา 280 บาท

  

 

ลายไทยเพื่...
ผู้แต่ง : อ.วุฒิชัย พรมมะลา...
เป็นหนังสือลายไทยเพื่อนำไปประยุกต์หรือดั...

ราคา 230 บาท

  

 

การร่างภาพ...
ผู้แต่ง : อ.สุวัฒน์ แสนขัติ...
หนังสือเล่มนี้สอนการร่างภาพจิตรกรรมไทยเป...

ราคา 235 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
ขั้นตอนการถักโครเชต์ตุ๊กตาแสนน่ารัก ที่ส...

ราคา 65 บาท