Text member

Go

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกวาดตามร...

ราคา 170 บาท

  

 

พับกระดาษอ...
ผู้แต่ง : วรณรักษ์ ว่องวิชัย...
แนะนำขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์น่าร...

ราคา 85 บาท

  

 

ปอม ปอมไหม...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
การถักไหมพรมปอมปอมสีสันแสนหวานเป็น ผ้าคล...

ราคา 145 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
เป็นการถักโครเชต์ตัวตุ๊กตาสวมนิ้วรูปสัตว...

ราคา 70 บาท

  

 

ใบตองกรองผ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบงานใบตองดอก...

ราคา 80 บาท

  

 

บายศรีบูชา...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้สอนประดิษฐ์บายศรีเพื่อใช้ใ...

ราคา 150 บาท

  

 

บายศรีล้าน...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
ขั้นตอนการทำบายศรีภาคเหนือ ในการประกอบพิ...

ราคา 145 บาท

  

 

ร้อยลูกปัด...
ผู้แต่ง : ชลาลัย สังข์สุวรรณ...
ร้อยลูกปัดเป็นกระเป๋าใส่เศษสตางค์ทำเป็นพ...

ราคา 70 บาท

  

 

การพับธนบั...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
ภายในเล่มเสนอการพับธนบัตรเป็นดอกไม้นานาพ...

ราคา 150 บาท

  

 

ศิลปไทย (ฉ...
ผู้แต่ง : อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร...
พื้นฐานการเขียนลายไทยเบื้องต้น การสร้างร...

ราคา 240 บาท

  

 

ปั้นดินแบบ...
ผู้แต่ง : จุติกาญจน์ ากรเกียรติสกุล...
อธิบายขั้นตอนการปั้นดินน้องหมาน่ารักๆ พั...

ราคา 65 บาท

  

 

บิดลูกโป่ง...
ผู้แต่ง : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง...
แนะนำขั้นตอนการบิดลูกโป่งเป็นรูปแบบต่างๆ...

ราคา 75 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : อรพรรณ ทองอุ่น...
ขั้นตอนการถักโครเชต์เป็นตุ๊กตารูปคนล้อเล...

ราคา 70 บาท

  

 

การจัดช่อด...
ผู้แต่ง : ศรราม ดีรอด...
การจัดช่อดอกไม้ให้สวยงามไม่ใช่เรื่องยาก ...

ราคา 130 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
เป็นการนำผักและผลไม้มาจัดองค์ประกอบร่วมก...

ราคา 120 บาท