Text member

Go

 

หัวโขน สัญ...
ผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ...

ราคา 220 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการประดิษฐ์...

ราคา 100 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การนำผ้าที่มีน้ำหนักชนิดต่างๆ มาห่อหุ้มร...

ราคา 145 บาท

  

 

ช่อบูเก้ เ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดช่อดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้น...

ราคา 140 บาท

  

 

จัดบอร์ดดอ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
การสร้างสรรค์ผลงานที่ทำขึ้นจากการเลียนแบ...

ราคา 145 บาท

  

 

เทคนิคการป...
ผู้แต่ง : ธนศร จิตรอาจ...
หนังสือเล่มนี้สอนงานปั้นดิน พร้อมภาพประก...

ราคา 170 บาท

  

 

รองเท้าเด็...
ผู้แต่ง : มด ตะนอยต่อยเจ็บนะ...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแบบถักโครเชต์ รอง...

ราคา 160 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : กีรติญา สอนเนย, จิราพัทธ์ แก้ว...
ผ้าขาวม้าถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ...

ราคา 140 บาท

  

 

สวนสัตว์นั...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
ตุ๊กตาชุดนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังฝึกหัดถัก...

ราคา 160 บาท

  

 

สีน้ำภาคปฏ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวาด...

ราคา 150 บาท

  

 

ฝึกวาดลายไ...
ผู้แต่ง : นัฐประชา หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดให้ฝึกวาดตามร...

ราคา 170 บาท

  

 

พับกระดาษอ...
ผู้แต่ง : วรณรักษ์ ว่องวิชัย...
แนะนำขั้นตอนการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์น่าร...

ราคา 85 บาท

  

 

ปอม ปอมไหม...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
การถักไหมพรมปอมปอมสีสันแสนหวานเป็น ผ้าคล...

ราคา 145 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
เป็นการถักโครเชต์ตัวตุ๊กตาสวมนิ้วรูปสัตว...

ราคา 70 บาท

  

 

ใบตองกรองผ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบงานใบตองดอก...

ราคา 80 บาท