Text member

Go

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการแกะสลักแตงโมหล...

ราคา 99 บาท

  

 

PAPER MACH...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เป็นการนำเอาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกลับมา...

ราคา 70 บาท

  

 

กระเป๋าปิ๊...
ผู้แต่ง : กัญญาณัฐ จงท่องกลาง...
เป็นงานถักไหมพรมเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ ด้ว...

ราคา 75 บาท

  

 

โครเชต์กระ...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
หนังสือเล่มนี้รวมแบบถักโครเชต์กระเป๋าถือ...

ราคา 70 บาท

  

 

ถักนิตติ้ง...
ผู้แต่ง : พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
สร้างสรรค์งานถักนิิตติ้งที่สามารถทำได้ด้...

ราคา 70 บาท

  

 

การออกแบบล...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์...
เป็นการนำเอาธรรมชาติ ความงามของใบไม้ ดอก...

ราคา 150 บาท

  

 

การวาดภาพส...
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ มณฑาทอง...
ผลงานที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท...

ราคา 95 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สมพร สินกั่ว...
การนำเสนอวิธีการประดิษฐ์พานรับน้ำสังข์ ใ...

ราคา 80 บาท

  

 

กล้วยไม้จา...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากผ้...

ราคา 75 บาท

  

 

83 ลายโครเ...
ผู้แต่ง : พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
นำเสนอลายถักหลากหลายแบบที่คุณสามารถทำได้...

ราคา 90 บาท

  

 

ทำเองได้รอ...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์...
เป็นหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับค...

ราคา 80 บาท

  

 

เมนูสุขภาพ...
ผู้แต่ง : พรดารา เขตต์ทองคำ...
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพราะเป็นเมนูที่เ...

ราคา 70 บาท

  

 

็HAND MADE...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการออกแบบโดยการนำเอาหนังแท้และหนังเท...

ราคา 90 บาท

  

 

ลายเส้นลาย...
ผู้แต่ง : ศิลปทรรศ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาข้อมูลและภาพป...

ราคา 185 บาท

  

 

ลวดลายภาพจ...
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์...
รวบรวมเนื้อหาของงานจิตรกรรมไทยไปจนถึงแนว...

ราคา 170 บาท