Text member

Go

 

ขนมไทยโบรา...
ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้แนะนำสูตรการทำขนมไทยหลายชน...

ราคา 80 บาท

  

 

ขนมอบเบื้อ...
ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะนำขั้นตอนการทำ...

ราคา 80 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่คาดผมอย่างง่ายๆ ...

ราคา 65 บาท

  

 

งานกระดาษเ...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
การนำกระดาษหนังสือเก่าๆ มาสร้างสรรค์งานป...

ราคา 75 บาท

  

 

ลายไทย ลาย...
ผู้แต่ง : สมภพ จงจิตต์โพธา...
หนังสือเล่มนี้รวบรวมการออกแบบและสร้างสรร...

ราคา 240 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วัชรี ทองพันชั่ง...
เป็นการถักไหมพรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส...

ราคา 70 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : มด ตะนอยต่อยเจ็บนะ...
เป็นหนังสือสอนถักโครเชต์แนวแปลกๆ ฮาๆ เป็...

ราคา 60 บาท

  

 

ของใช้ถักโ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
รวบรวมรูปแบบของงานถักไหมพรมเป็นของใช้แบบ...

ราคา 80 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
เป็นการนำใบไม้ทั่วๆไปและใบตอง มาพับกลีบแ...

ราคา 80 บาท

  

 

การออกแบบภ...
ผู้แต่ง : ชลหทัย จันทร์เมฆา...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิธีการและข...

ราคา 95 บาท

  

 

สีน้ำโรแมน...
ผู้แต่ง : มนตรี สามฉิมโฉม...
หนังสือเล่มนี้รวมเทคนิคและความรู้การเขีย...

ราคา 150 บาท

  

 

ตุ๊กตาไหมพ...
ผู้แต่ง : อรพรรณ ทองอุ่น...
ขั้นตอนการถักโครเชต์เป็นตุ๊กตารูปคนล้อเล...

ราคา 70 บาท

  

 

ผลิตภัณฑ์เ...
ผู้แต่ง : ธวัชชัย เทียนประทีป...
เนื้อหาภายในเล่ม การฟอกหนัง ชนิดและคุณสม...

ราคา 195 บาท

  

 

มาลัยริบบิ...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมแบบมาลัยเ...

ราคา 180 บาท

  

 

กระเป๋ารูด...
ผู้แต่ง : โดนัท & มายมินท์...
กระเป๋าถักโครเชต์มีหลายรูปแบบหลายขนาด แล...

ราคา 70 บาท