Text member

 

มาลัยริบบิ...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมแบบมาลัยเ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีปากช...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอรูปแบบของบายศรีหลักส...

ราคา 180 บาท

  

 

กระทงลอยพญ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 180 บาท

  

 

พวงมาลัยริ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 180 บาท

  

 

ตัดเย็บเสื...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแบบเสื้อทั้งชุดลำ...

ราคา 200 บาท

  

 

ม้วน พับ จ...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงรูปแบบการม้วนและการ...

ราคา 175 บาท

  

 

งานตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยว...

ราคา 180 บาท

  

 

มือใหม่ตัด...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้สามารถเรียนรู้พื้นฐานการตั...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : วราภรณ์ ประมวลศิลป์...
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงรูปแบบเหรียญแบบแ...

ราคา 180 บาท

  

 

บายศรีพญาน...
ผู้แต่ง : พิชิต อุดมพันธ์...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ...

ราคา 180 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการพับเห...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : ธนกฤต แย้มประยูร...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ได้พบจากปร...

ราคา 160 บาท

  

 

การพับริบบ...
ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ ทับทวี...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการพับริบบิ...

ราคา 160 บาท

  

 

พื้นฐานการ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการแกะสลักแตงโมหล...

ราคา 160 บาท

  

 

โครเชต์ถัก...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน...

ราคา 200 บาท