Text member

 

มาลัยริบบิ...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมแบบมาลัยเ...

ราคา 180 บาท

  

 

ม้วน พับ จ...
ผู้แต่ง : อุมาวดี ทรัพย์สิน...
หนังสือเล่มนี้ได้แสดงรูปแบบการม้วนและการ...

ราคา 175 บาท

  

 

เหรียญโปรย...
ผู้แต่ง : พรวิษา ลิ้มอิ่ม...
เป็นหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการพับเห...

ราคา 200 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : ธนกฤต แย้มประยูร...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งที่ได้พบจากปร...

ราคา 160 บาท

  

 

ศิลปะการจั...
ผู้แต่ง : เอกพล ศรีคงรักษ์...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีทำใน...

ราคา 160 บาท

  

 

การตัดเย็บ...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้สานต่อจากเล่มแรกด้วยการ...

ราคา 200 บาท

  

 

การตัดชุดส...
ผู้แต่ง : มาณี กสิกรอุดมไพศาล...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการคำแนะนำตลอ...

ราคา 200 บาท

  

 

การประดิษฐ...
ผู้แต่ง : สมพร สินกั่ว...
นำเสนอวิธีการประดิษฐ์และจัดดอกไม้สดแบบไท...

ราคา 200 บาท

  

 

งานประดิษฐ...
ผู้แต่ง : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล...
เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติกลุ่...

ราคา 200 บาท

  

 

ถักโครเชต์...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
ไหมขนแกะมีลักษณะเป็นเส้นบางและมีขนรอบๆ เ...

ราคา 200 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการออกแบบชิ้นงานแสนน่ารัก สีสันสดใส ...

ราคา 200 บาท

  

 

สร้างเสริม...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
การพับดอกไม้จากธนบัตรเป็นการเพิ่มมูลค่าข...

ราคา 180 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าที่สามารถทำตามได้อย่...

ราคา 200 บาท

  

 

บอร์ดนิเทศ...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
การจัดบอร์ดเป็นการสื่อความรู้ โดยการนำเส...

ราคา 280 บาท

  

 

ผูกผ้าพันค...
ผู้แต่ง : 2564 Creative
จากผ้าพันคอธรรมดาๆ หรือผ้าพันคอผืนโปรดขอ...

ราคา 180 บาท