Text member

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การจัดผักและผลไม้ใส่ในกระเช้า เป็นการนำผ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดจานผ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการจัดจานผลไ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดช่อ ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการรวบรวมรูปแบบการจัดดอกไม้ในลักษณะต...

ราคา 200 บาท

  

 

การจัดช่อด...
ผู้แต่ง : ศรราม ดีรอด...
การจัดช่อดอกไม้ให้สวยงามไม่ใช่เรื่องยาก ...

ราคา 130 บาท

  

 

การจัดดอกบ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
การนำดอกบัวมาพับกลีบแล้วนำมาจัดใส่แจกัน ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกบ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
ดอกบานไม่รู้โรย เมื่อนำมาปรับแต่งให้มีคว...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกม...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ดอกเล็กๆ มีกลิ่น...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
การสร้างสรรค์การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
นำเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยแบบต่างๆ แ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
เป็นการนำผักและผลไม้มาจัดองค์ประกอบร่วมก...

ราคา 120 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
เป็นการจัดดอกไม้รูปทรงแบบสากล เช่น การจั...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดดอกไม้โดยการประยุกต์รูปแบบให้ม...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดดอกไม้โดยการประยุกต์รูปแบบให้ม...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
ได้รวบรวมรูปแบบ รูปทรง เทคนิค และวิธีการ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดดอกไ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
นำเสนอขั้นตอนการจัดดอกไม้แบบต่างๆ การเลื...

ราคา 160 บาท