Text member

 

โครเชต์กระ...
ผู้แต่ง : โดนัทแอนด์มายมิ้นท์...
ขั้นตอนการถักไหมพรมกระเป๋ารูปแบบต่างๆ ทั...

ราคา 150 บาท

  

 

โครเชต์กระ...
ผู้แต่ง : สุนันท์ ชูนวน...
หนังสือเล่มนี้รวมแบบถักโครเชต์กระเป๋าถือ...

ราคา 70 บาท

  

 

โครเชต์ถัก...
ผู้แต่ง : จิฬาพร ยศสาย...
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน...

ราคา 80 บาท

  

 

โครเชต์ที่...
ผู้แต่ง : กัญญาณัฐ จงท่องกลาง...
เป็นขั้นตอนการถักโครเชต์ เป็นชิ้นงานถักน...

ราคา 200 บาท

  

 

ใบตองกรองผ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบงานใบตองดอก...

ราคา 80 บาท

  

 

ไม่ยากอย่า...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนวิธีทำกรอบรูป...

ราคา 180 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานตัดเย็บกระเป๋าผ้าที่สามารถทำตามได้อย่...

ราคา 200 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการออกแบบชิ้นงานแสนน่ารัก สีสันสดใส ...

ราคา 200 บาท

  

 

ไอเดียงานผ...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
งานหมอนอิงหลากสไตล์เล่มนี้สามารถทำตามได้...

ราคา 200 บาท