Text member

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการตัดเย็บที่ไ...

ราคา 200 บาท

  

 

กระเป๋าผ้า...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการตัดเย็บที่ไ...

ราคา 65 บาท

  

 

กระเป๋ารูด...
ผู้แต่ง : โดนัท & มายมินท์...
กระเป๋าถักโครเชต์มีหลายรูปแบบหลายขนาด แล...

ราคา 70 บาท

  

 

กระเป๋าเก็...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
นำเสนอไอเดียการนำผ้าหลากหลายแบบมาใช้ทำกร...

ราคา 110 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
รวมเทคนิคการถักกระเป๋าโครเชต์เชือกร่มรูป...

ราคา 85 บาท

  

 

กระเป๋าเชื...
ผู้แต่ง : วัชรี ทองพันชั่ง...
เป็นการถักไหมพรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส...

ราคา 70 บาท

  

 

กระเป๋าเมค...
ผู้แต่ง : อ.พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
เป็นการสอนมัดเชือกแบบเมคราเม่ เพื่อใช้ทำ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระเป๋าแต่...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
กระเป๋าแต่งลูกไม้เล่มนี้มีสไตล์ที่ไม่ซ้ำ...

ราคา 75 บาท

  

 

กล้วยไม้จา...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากผ้...

ราคา 75 บาท

  

 

การกัดกระจ...
ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ...
เป็นการสอนกรรมวิธีการกัดกระจกตามขั้นตอน ...

ราคา 220 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : อ.ศรราม ดีรอด...
การจัดกระเช้าของขวัญมีทั้งแบบสากล และรูป...

ราคา 135 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ในกระเช้าดอกไม้ใ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ในกระเช้าดอกไม้ใ...

ราคา 70 บาท

  

 

การจัดกระเ...
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ...
การจัดผักและผลไม้ใส่ในกระเช้า เป็นการนำผ...

ราคา 160 บาท

  

 

การจัดจานผ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการจัดจานผลไ...

ราคา 160 บาท