Text member

 

็HAND MADE...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
เป็นการออกแบบโดยการนำเอาหนังแท้และหนังเท...

ราคา 90 บาท

  

 

IDEA งานผ้...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระเป๋าปิ๊กแป๊กหลาย...

ราคา 180 บาท

  

 

KEY CASE ถ...
ผู้แต่ง : โดนัทแอนด์มายมิ้นท์...
สร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยที่ครอบกุญ...

ราคา 150 บาท

  

 

KNITTING F...
ผู้แต่ง : อ.ณภัทร ทองแย้ม...
ขั้นตอนการถักนิตติ้งเฟรมอย่างละเอียด เหม...

ราคา 200 บาท

  

 

Knitting L...
ผู้แต่ง : อาจารย์ณภัทร ทองแย้ม...
ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ถักจากบล็อกไม้ ทำ...

ราคา 200 บาท

  

 

Knitting L...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
Knitting Block เป็นอุปกรณ์เอาไว้ใช้ถักไห...

ราคา 200 บาท

  

 

NAPKIN DEC...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
การตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้โดยการผนึกกระด...

ราคา 80 บาท

  

 

PAPER MACH...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เป็นการนำเอาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกลับมา...

ราคา 70 บาท

  

 

กรวยเทียนแ...
ผู้แต่ง : วัชระ จุมปูนาง...
เป็นการประดิษฐ์กรวยเทียนแพที่ดัดแปลงจากข...

ราคา 160 บาท

  

 

กรองผกา พุ...
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร/สมัย ศรีอุดร...
เป็นการร้อยมาลัยจากกลีบบัว หรือใช้กลีบบั...

ราคา 160 บาท

  

 

กรอบพระคริ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
ขั้นตอนการร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระรูปทรงต่...

ราคา 160 บาท

  

 

กรอบพระวิจ...
ผู้แต่ง : อุษากร จั่นแก้ว...
การเรียงร้อยคริสตัลเป็นกรอบพระ ด้วยรูปแบ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยจา...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, รัตน...
การประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยดอ...
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย...
ในเล่มนี้มีการออกแบบกระทงลอยไว้ 10 แบบ แ...

ราคา 160 บาท

  

 

กระทงลอยพญ...
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี ประทุมวัน...
เป็นหนังสือนำริบบิ้นพลาสติกมาดัดแปลงให้เ...

ราคา 180 บาท