Text member

 

กิ๊บติดผมจ...
ผู้แต่ง : วนัสนันท์ หาระสาร...
นำเสนอวิธีการนำผ้าใยบัวมาประดิษฐ์เป็นกิ๊...

ราคา 65 บาท

  

 

กิ๊ฟช็อปคร...
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไอเดียการตกแต่ง ป...

ราคา 65 บาท

  

 

ขนมจิ๋วจาก...
ผู้แต่ง : อำพรรณ ทะวะบุตร...
หนังสือเล่มนี้ได้สอนวิธีการปั้นดินจิ๋วแบ...

ราคา 150 บาท

  

 

ขนมอบเบื้อ...
ผู้แต่ง : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ...
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแนะนำขั้นตอนการทำ...

ราคา 80 บาท

  

 

ขนมไทย 2 (...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตำรับการทำขนมไทย ...

ราคา 150 บาท

  

 

ของขวัญของ...
ผู้แต่ง : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ...
นำเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ของขวัญของที่ระ...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้จากข...
ผู้แต่ง : วิมลมาศ สมัครไร่...
เป็นหนังสือนำขวดพลาสติกมาเนรมิตรชิ้นงานป...

ราคา 155 บาท

  

 

ของใช้จากง...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
รวบรวมงานถักที่เป็นของใช้แบบต่างๆ ที่นิย...

ราคา 160 บาท

  

 

ของใช้จากบ...
ผู้แต่ง : สุชาดา ตรีบุญชัยยศ...
งานถักไหมพรมจากบล็อกไม้ ใช้อุปกรณ์แทนไม้...

ราคา 200 บาท

  

 

ของใช้จากเ...
ผู้แต่ง : เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์...
เส้นพลาสติกสานที่เรานำมาใช้สานกระเป๋าหรื...

ราคา 75 บาท

  

 

ของใช้ถักโ...
ผู้แต่ง : ทินกร เกลี้ยงไธสง...
รวบรวมรูปแบบของงานถักไหมพรมเป็นของใช้แบบ...

ราคา 80 บาท

  

 

ของใช้เมคร...
ผู้แต่ง : อ.พรหทัย วงษ์ประเสริฐ...
เป็นการสอนมัดเชือกแบบเมคราเม่ เพื่อทำเป็...

ราคา 160 บาท

  

 

ขอนแก่น แด...
ผู้แต่ง : ณภัทร ทองแย้ม...
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลั...

ราคา 109 บาท

  

 

คริสตัล...
ผู้แต่ง : น้ำค้าง จินดาศักดิ์...
ขั้นตอนการร้อยคริสตัลเป็นเครื่องประดับ แ...

ราคา 160 บาท

  

 

งานกระดาษเ...
ผู้แต่ง : วรภรณ์ ว่องวิชัย...
การนำกระดาษหนังสือเก่าๆ มาสร้างสรรค์งานป...

ราคา 75 บาท